e-mail.: celinda@inbox.lv

>>>>>>>>>>>>>III<<<<<<<<<<<<<<<<

Maksājumam par: "2024LL"

SIA “CELINDA”

LV44103051425

Konts: LV62UNLA0050019805195

Maksājuma uzdevumā: “SEMINĀRS 2024ll”

12,-