Astroloģija - viena no senākajām un brīnišķīgākajām zinātnēm!
Laiku laikos ļaudis lūkojušies zvaigznēs un meklējuši Atbildes uz saviem jautājumiem - tiklab sadzīviskiem, kā dvēseles.
Par Astrologu nepiedzimst, par Astrologu lēnītēm paliek. 
Visām zināšanām, ja tās pretendē uz zinātnes statusu, jābūt kā minimums trim kritērijiem:
Pirmkārt - zināšanām jābūt pilnīgām un sistematizētām. Otrkārt - uz šo zināšanu pamata jāvar veidot pareizas prognozes un treškārt - zināšanām jāpienes reāls labums cilvēkiem.
Liepājas radošajā Astroloģijas centrā tiešām tiešām Astroloģiju pasniedz kā zinātni ar visām tās likumsakarībām un smalkajām niansēm, palīdz veidot precīzas prognozes, un dod milzīgu labumu cilvēkiem sev apkārt.